Jak zwiększyć efektywność czasu pracy w kancelarii prawnej?

Efektywność czasu pracy w kancelarii prawnej ma kluczowe znaczenie z kilku powodów.

Po pierwsze, pomaga w zachowaniu wysokiej jakości obsługi klienta poprzez szybkie i skuteczne rozwiązywanie spraw.

Po drugie, umożliwia maksymalizację wydajności zasobów, takich jak czas i kadra, co przekłada się na zwiększenie rentowności.

Ponadto, w środowisku prawnym, gdzie czas jest często kluczowym czynnikiem, efektywność pozwala kancelarii na utrzymanie konkurencyjności i reputacji jako solidnego partnera biznesowego.

Jakie problemy z utrzymaniem wysokiej efektywności czasu pracy mają kancelarie prawne i jak je rozwiązać?

Główne wyzwania kancelarii w obszarze efektywności czasu pracy

Kancelarie zderzają się z licznymi i różnorodnymi wyzwaniami dotyczącymi efektywności czasu pracy.

Stała presja czasowa wynikająca z terminów sądowych i wymagań klientów sprawia, że trudno utrzymać równowagę między jakością a szybkością. Dodatkowo, złożoność przypadków często wymaga czasochłonnego badania precedensów i przygotowania strategii.

Bez rzetelnego pomiaru czasu pracy w kancelariach brakuje wiedzy o realnej efektywności i obszarach, gdzie tracą pieniądze przez braki w zarządzaniu czasem pracy.

Jednak stosowanie starych metod mierzenia czasu, np. poprzez ręczne wpisywanie danych do arkuszy Excel jest czasochłonne, więc dodatkowo obniża efektywność, a często również nie dostarcza rzetelnych danych.

Case study: Klient potrzebował nowoczesnego i bardziej efektywnego rozwiązania do śledzenia czasu pracy pracowników oraz efektywnego zarządzania czasem projektów.

Niejasne zakresy pracy mogą prowadzić do nieefektywnego podziału zadań, co z kolei może obniżać produktywność. Z kolei ze względu na wielość i różnorodność zadań trudnością staje się zapanowanie nad nakładem pracy i integracją całości działalności.

Co więcej, rozliczenia z klientami są czasochłonne i często niedokładne. Wyzwaniem staje się objęcie w nich całości wykonywanej pracy, w tym również czasu poświęconego na telefony i kontakt e-mailowy.

Jak efektywniej organizować czas pracy w biurze rachunkowym – sprawdzone sposoby

W codziennej praktyce firmy wykorzystują wiele skutecznych sposobów na usprawnienie organizacji czasu pracy. Wiele z nich dobrze sprawdzi się także w biurze rachunkowym. Na początek warto zająć się określeniem priorytetów dla poszczególnych zadań i skupić się na tych najważniejszych. A następnie rozdzielić zadania między pracowników.

Pamiętajmy, że nie wszystkie zadania muszą być wykonywane przez księgowych. Część mniej kluczowych kwestii warto delegować mniej doświadczonym pracownikom lub zlecić zewnętrznym wykonawcom.

Co więcej, warto skupić się na efektywnym planowaniu pracy. Pomoże tu stworzenie planu pracy na dany dzień lub tydzień, aby każdy pracownik wiedział, co ma robić.

Jak pokonać wyzwania związane z efektywnością czasu pracy w kancelarii?

Pokonanie wyzwań związanych z efektywnością czasu pracy w kancelarii prawnej wymaga zastosowania kilku kluczowych strategii.

Po pierwsze, warto zainwestować w technologie wspomagające pracę i monitorowanie efektywności, takie jak oprogramowanie do rejestracji czasu pracy i zarządzania zadaniami, czy systemy do przechowywania dokumentów w chmurze, które ułatwiają szybki dostęp do informacji i współpracę zespołu.

Po drugie, konieczne jest klarowne określenie zadań i odpowiedzialności w zespole, aby uniknąć nieefektywnego podziału obowiązków. Warto również na bieżąco określać priorytety i rozdzielać zadania zgodnie z ich poziomem skomplikowania - nie każde wymaga uwagi doświadczonego prawnika czy radcy prawnego.

Regularne spotkania i oceny postępów pomagają monitorować zarządzanie czasem pracy i wprowadzać korekty w działaniu, ale jednocześnie wymagają umiaru, aby nie pochłaniały zbyt wiele czasu pracowników.

Ponadto kontynuacja szkoleń dla personelu w zakresie nowych technologii oraz technik zarządzania czasem jest znaczącym wsparciem dla utrzymania wysokiej wydajności.

Także promowanie kultury pracy opartej na elastyczności i zaufaniu może sprzyjać zwiększeniu motywacji pracowników i poprawie wyników.

W zakresie rozliczeń czasu pracy z klientami i pracownikami rozwiązaniem jest wdrożenie systemu, takiego jak WorkTime Expert, który umożliwi automatyzację całego procesu, a także wyeliminuje błędy i straty na nierejestrowanym czasie pracy.

Bieżące monitorowanie efektywności czasu pracy

Fundamentem utrzymania wysokiej efektywności czasu pracy w kancelarii jest bieżące monitorowanie sytuacji i reagowanie na aktualne trudności.

Jeżeli nie rejestrujesz, nie ewidencjonujesz czasu pracy przeznaczonego na zlecenia, to znaczy, że pracujesz na misia - 'Wydaje mi się, że jest dobrze". Niestety zwykle dobrze nie jest. Skąd to wiemy? Bo mówią nam o tym nasi klienci, którzy używają WorkTime Expert.

Stanisław Zasada
Co-founder, COO
WorkTime Expert

System WorkTime Expert umożliwia planowanie pracy i sprawne prowadzenie rejestracji czasu. Program został zaprojektowany tak, aby wymagać minimum kliknięć, a jednocześnie oferować maksimum efektu.

Pracownicy mają możliwość wyłączania i włączania stopera mierzącego czas pracy w wielu miejscach w systemie. Co więcej, dostępna jest aplikacja mobilna, która umożliwia prostą rejestrację czasu również w trakcie rozpraw czy spotkań z klientami poza biurem.

Minimalna ilość kliknięć sprawia, że użytkownicy chętniej ewidencjonują czynności, więc pozyskiwane dane są dokładniejsze.

Co więcej, prostota systemu sprawia, że pracownicy mogą skoncentrować się na merytorycznych zadaniach. W ten sposób eliminujemy również niepotrzebne formalności administracyjne.

Na podstawie gromadzonych danych system dostarcza szereg raportów i analityk wspierający ciągły proces dbania o efektywność czasu pracy w kancelarii. Obejmują utylizację, realizację, czas zmierzony i rozliczany (bilowany), koszty i przychody. System przekształca zgromadzone dane w cenną wiedzę, umożliwiając identyfikację problemów i optymalizację procesów.

WorkTime Expert umożliwia także zaoszczędzenie czasu pracy dzięki automatycznie generowanym rozliczeniom. Każde zadanie, każda minuta zostaje uwzględniona. Co więcej, takie rozwiązanie eliminuje wszystkie błędy związane ze zbieraniem i przepisywaniem danych z różnych źródeł na raporty dla klientów. Dodatkowo zaawansowane opcje rozliczeń z klientami i pracownikami pozwalają na indywidualne podejście do zróżnicowanej grupy klientów.

Sprawdź, co potrafi WorkTime Expert: zwiększ efektywność i rentowność kancelarii

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie firmy korzystają z aplikacji WorkTime Expert?

  • Kancelarie prawne i adwokackie doceniają WorkTime Expert przede wszystkim za możliwości konfiguracji dowolnych form rozliczeń i konfigurowalne raporty dla klientów.
  • Firmy doradcze, szczególnie doradcy podatkowi wykorzystują zaawansowane analityki.
  • Biura rachunkowe ewidencjonują prace dodatkowe i konsultacje telefoniczne, a także rozliczają usługi abonamentowe "za sztukę" (np. za liczbę dokumentów) wyznaczając rentowność poszczególnych abonamentów.
  • Architekci mierzą czas zleceń dodatkowych, wyjazdy na obiekty oraz czasy poszczególnych etapów projektowania.
  • Aplikacja świetnie sprawdza się również w firmach produkcyjnych i szkoleniowych.

Jak wygląda wdrożenie WorkTime Expert?

WorkTime Expert wdrażasz w jeden dzień. Wdrożenie nie przeszkadza w codziennej działalności firmy. Aplikacja obsługiwana na komputerze / laptopie nie wymaga instalacji - działa przez przeglądarkę (polecamy Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft Edge). Po prostu zakłasz konto dla swojej firmy, dodajesz pracowników i działa. Konfiguracja ustawień trwa 15 minut.

Jak rozpocząć pracę z WorkTime Expert?

Samodzielnie tworzysz konto dla swojej firmy. To prosty proces, który trwa mniej niż 5 minut. Nasi eksperci pomogą Ci skonfigurować wszystkie potrzebne opcje. Przez 14 dni możesz bezpłatnie przejrzeć i przetestować wszystkie funkcje i możliwości.

Na jak długo zawierana jest umowa?

Nie podpisujemy żadnych specjalnych umów. Warunki współpracy precyzują Regulamin i Polityka prywatności. Możesz zrezygnować w każdej chwili - po prostu nie opłacasz kolejnego abonamentu.

Jakie dane dostarczy mi WorkTime Expert?

Z WorkTime Expert otrzymasz czytelne raporty w PDF i Excel z danymi o czasie pracy, przychodach i kosztach oraz dane dotyczące pracy poszczególnych pracowników. W dodatkowych modułach dostępne są również dane o urlopach i zwolnieniach. Obliczone dane analityczne, pomogą Ci w wyznaczaniu odpowiedniego kursu w stronę większej rentowności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytania?

Wyślij pytanie lub zadzwoń: +48 799 373 358

Zapoznałem(-łam) się z informacją o przetwarzaniu danych - więcej

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Empresoft Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu udzielenia, drogą mailową, telefoniczną lub listownie, odpowiedzi na złożone zapytanie.
Wiem, że:

  • mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę,
  • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce Prywatności.