Efektywne zarządzanie czasem pracy w kancelarii prawnej

W dynamicznym środowisku prawnym, gdzie terminy są często krótkie, a praca wymaga precyzji i dokładności, skuteczne zarządzanie czasem staje się kluczowym elementem sukcesu.

Problem ten związany jest nie tylko z ilością obowiązków, ale także z ich różnorodnością i częstymi zmianami w harmonogramie pracy.

Co więcej, efektywna organizacja pracy w kancelarii dotyczy także raportów rentowności i rozliczeń stawek dla klientów oraz pracowników.

Niedostateczne zarządzanie czasem nie tylko prowadzi do opóźnień w realizacji projektów i spadku rentowności, ale także wpływa negatywnie na jakość świadczonych usług.

Błędy wynikające z pośpiechu i chaosu mogą mieć istotne konsekwencje dla klientów i reputacji kancelarii.

Po pierwsze: właściwe narzędzie
Po drugie: wdrożenie pracowników
Po trzecie: rozliczenia
Po czwarte: analiza rentowności
Po piąte: delegowanie zadań i wgląd w prace

Po pierwsze: właściwe narzędzie

Efektywne zarządzanie czasem pracowników w kancelarii prawnej zaczyna się od wdrożenia dobrego narzędzia - najlepiej jednego systemu, który może obsłużyć cały proces.

Zastosowanie więcej niż jednego systemu zazwyczaj zmniejsza efektywność, ze względu na konieczność przełączania się między aplikacjami, przepisywanie danych czy błędy wynikające z braku ich integracji.

Dobry system wspierający efektywność pracy kancelarii powinien nie tylko umożliwiać pomiar czasu poszczególnych zadań, ale również oferować raporty i rozliczenia na podstawie gromadzonych danych.

Kluczowa jest możliwość bieżącego, codziennego monitorowania dodatkowych, pomniejszych działań takich jak odbieranie telefonów, czy odpisywanie na wiadomości e-mail.

Narzędzie, takie jak system WorkTime Expert znacząco poprawia efektywność dzięki prostej ewidencji i rejestracji czasu pracy, dopasowanym modelom rozliczeń oraz różnym sposobom raportowania.

W przypadku kancelarii znaczenie ma również mobilna wersja systemu, która umożliwia mierzenie czasu pracy poza biurem - w trakcie spotkań z klientami czy w sądzie.

Po drugie: wdrożenie pracowników

Podczas wdrażania dowolnego narzędzia pracy, kluczowym czynnikiem sukcesu jest skuteczne wdrożenie pracowników.

W firmach często pojawia się opór przed tego typu zmianami, dlatego ważna jest otwarta komunikacja na temat korzyści z wykorzystania systemu, a także informacja, po co i jak narzędzie będzie wykorzystywane.

Znaczenie ma także gruntowne przeszkolenie pracowników oraz monitorowanie i wsparcie w pierwszych miesiącach użytkowania, aby upewnić się, że system jest prawidłowo wykorzystywany.

Po trzecie: rozliczenia

Efektywne zarządzanie czasem pracy w kancelarii prawnej nie może odbywać się bez podziału zadań na billowalne i niebillowalne.

Częstym problemem w kancelariach jest czasochłonne rozliczanie klientów na koniec każdego miesiąca.

Zbieranie i przygotowywanie danych, decydowanie, które godziny rozliczać z klientem, a które nie, tworzenie raportów i fakturowanie bez wsparcia dobrego systemu to bardzo uciążliwe i czasochłonne zadanie.

Narzędzie, w którym na bieżąco oznaczane są godziny do rozliczenia z klientem, a na koniec miesiąca można wyciągnąć gotowe rozliczenie to niesamowita oszczędność czasu.

Po czwarte: analiza rentowności

Analiza rentowności umożliwia kancelarii skuteczne zarządzanie czasem pracy i zasobami.

To przede wszystkim narzędzie do identyfikowania, które działania firmy wymagają optymalizacji.

Oparcie analizy rentowności na rzetelnych, bieżących danych o czasie pracy, daje znaczącą przewagę w budowaniu efektywności.

Po piąte: delegowanie zadań i wgląd w prace

Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich wymaga równomiernego rozłożenia pracy. W tym celu konieczne jest delegowanie zadań oraz wgląd w ich realizację.

W tym przypadku najszybszym i najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest system, który tworzy raporty na podstawie mierzonego czasu pracy.

W WorkTime Expert raportowanie dostarcza szczegółowe analizy, z którymi możliwe staje się precyzyjne monitorowanie wykorzystania zasobów w kancelarii, bieżące śledzenie postępu prac oraz ocena efektywności pracowników.

Podsumowanie

Efektywne zarządzanie czasem pracy w kancelarii wymaga rozwiązań dopasowanych do specyfiki tej działalności.

Pracownicy potrzebują możliwości mierzenia czasu pracy nie tylko w biurze, ale również poza nim. Potrzebują opcji śledzenia wielu pomniejszych czynności, które wykonują dla klientów oraz oznaczania, które z nich są billowalne, a które nie.

Dla skutecznego zarządzania pracą kancelarii niezwykle istotne jest również zautomatyzowanie procesu rozliczeń oraz tworzenie rzetelnych raportów, które dostarczą realne korzyści do optymalizacji działań i podejmowania decyzji.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie firmy korzystają z aplikacji WorkTime Expert?

  • Kancelarie prawne i adwokackie doceniają WorkTime Expert przede wszystkim za możliwości konfiguracji dowolnych form rozliczeń i konfigurowalne raporty dla klientów.
  • Firmy doradcze, szczególnie doradcy podatkowi wykorzystują zaawansowane analityki.
  • Biura rachunkowe ewidencjonują prace dodatkowe i konsultacje telefoniczne, a także rozliczają usługi abonamentowe "za sztukę" (np. za liczbę dokumentów) wyznaczając rentowność poszczególnych abonamentów.
  • Architekci mierzą czas zleceń dodatkowych, wyjazdy na obiekty oraz czasy poszczególnych etapów projektowania.
  • Aplikacja świetnie sprawdza się również w firmach produkcyjnych i szkoleniowych.

Jak wygląda wdrożenie WorkTime Expert?

WorkTime Expert wdrażasz w jeden dzień. Wdrożenie nie przeszkadza w codziennej działalności firmy. Aplikacja obsługiwana na komputerze / laptopie nie wymaga instalacji - działa przez przeglądarkę (polecamy Mozilla Firefox, Google Chrome lub Microsoft Edge). Po prostu zakłasz konto dla swojej firmy, dodajesz pracowników i działa. Konfiguracja ustawień trwa 15 minut.

Jak rozpocząć pracę z WorkTime Expert?

Samodzielnie tworzysz konto dla swojej firmy. To prosty proces, który trwa mniej niż 5 minut. Nasi eksperci pomogą Ci skonfigurować wszystkie potrzebne opcje. Przez 14 dni możesz bezpłatnie przejrzeć i przetestować wszystkie funkcje i możliwości.

Na jak długo zawierana jest umowa?

Nie podpisujemy żadnych specjalnych umów. Warunki współpracy precyzują Regulamin i Polityka prywatności. Możesz zrezygnować w każdej chwili - po prostu nie opłacasz kolejnego abonamentu.

Jakie dane dostarczy mi WorkTime Expert?

Z WorkTime Expert otrzymasz czytelne raporty w PDF i Excel z danymi o czasie pracy, przychodach i kosztach oraz dane dotyczące pracy poszczególnych pracowników. W dodatkowych modułach dostępne są również dane o urlopach i zwolnieniach. Obliczone dane analityczne, pomogą Ci w wyznaczaniu odpowiedniego kursu w stronę większej rentowności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytania?

Wyślij pytanie lub zadzwoń: +48 799 373 358

Zapoznałem(-łam) się z informacją o przetwarzaniu danych - więcej

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Empresoft Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu udzielenia, drogą mailową, telefoniczną lub listownie, odpowiedzi na złożone zapytanie.
Wiem, że:

  • mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę,
  • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce Prywatności.