Wiedza

Rejestracja i ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu na kalendarzu prac lub na Pulpicie

Czas Twoich prac może być rejestrowany na 4 sposoby do wyboru:

 • na kalendarzu prac
 • przez prosty formularz dodawania pracy
 • w tabeli z pracami

Ciekawą możliwością jest ewidencja czasu pracy przy pomocy zadań i terminów w kalendarzu.
Jednym kliknięciem zamieniasz termin w kalendarzu w zarejestrowaną pracę zachowując przy tym dane: spotkanie zaplanowane na 1 godzinę, ale przedłużyło się i zarejestrowany czas pracy wynosi 1,5 godziny.

Mierzenie czasu pracy na bieżąco

Stoper działa również na smartfonach

Mierz wykonywane prace i rozmowy telefoniczne na bieżąco przy pomocy wygodnego w użyciu stopera. Znacznie zwiększysz dokładność pomiaru czasu spędzonego na pracy dla poszczególnych klientów i ich projektów/spraw. Dzięki temu zwiększysz efektywność zmierzonego, a następnie rozliczonego i zafakturowanego czasu pracy w porównaniu z wtórną rejestracją prac nawet o 25%! Stoper dostępny jest również na smartfony (iPhone i Android)

Modele rozliczeń z Twoimi klientami

Fixed fee, success fee, cap, ryczałty i stawki godzinowe oraz zależne od liczby dokumentów lub transakcji - wszystko w jednym miejscu

Umowy z klientami mogą zawierać różne rodzaje rozliczeń:

 • stawki godzinowe czyli wynagrodzenie za godzinę pracy. Różne dla różnych klientów lub ich projektów / spraw / zleceń. Może być też zależne od stanowiska lub inne dla różnych pracowników i dodatkowo może zawierać minimalną jednostkę - np. każde rozpoczęte 15 minut.
 • wynagrodzenie za projekt (sprawę/zlecenie) zwane "fixed fee". To ustalone z góry wynagrodzenie, które może dodatkowo zawierać limit godzin. Po przekroczeniu limitu godzin mogą być stosowane inne stawki.
 • stałe miesięczne wynagrodzenie za stałą obsługę czyli ryczałt miesięczny. Taki model rozliczenia może również zawierać limit godzin, a nie wykorzystane godziny mogą przechodzić na następne okresy. Okresy mogą być też kwartalne lub dwu-miesięczne.
 • limit wynagrodzenia zwany cap. To rodzaj umowy w której wynagrodzenie obliczane jest wg stawek godzinowych, ale dodatkowo określamy maksymalny górny limit wynagrodzenia. Tu również limit może być na cały projekt lub na prace wykonywane w ciągu miesiąca lub kwartału.
 • "sucess fee" to dodatkowe wynagrodzenie za pozytywny efekt. Przykładem jest % od uzyskanego odszkodowania
 • stawki godzinowe progowe (progresywne). Stosujemy je wtedy gdy umowa z klientem przewiduje, że stawka godzinowa zmienia się w miarę przepracowanych godzin. Np. pierwsze 20 godzin po wyższej stawce, następnie 20 do 40 godzin po innej stawce i ponad 40 godzin po niższej stawce.
 • rozliczenia "za sztukę" to specjalne modele rozliczeń używane głównie w biurach rachunkowych. Dobrym przykładem jest rozliczenie za liczbę zaksięgowanych dokumentów czy też liczbę pracowników w usługach kadrowo-płacowych.

Do wszystkich rodzajów rozliczeń z klientami możemy wstawiać alerty, które wyślą powiadomienie do wybranych pracowników z informacją o przekroczeniu limitu czasu.

Sprawdź jakie rodzaje rozliczeń stosuje się w Twojej branży:

Rozliczenia w kancelarii prawnej
Rozliczenia doradców podatkowych
Rozliczenia w biurze rachunkowym
Rozliczenia w firmie usługowej

Raporty w PDF i Excel

Zestawienia dla Twoich klientów

Raporty dla zarządu

Szablony raportów

Analityka - podstawa informacji biznesowych

Analityki przychodowe

Analityki pracownika

Trendy i prognozy

Alerty i powiadomienia

Trzymaj rękę na pulsie - istotne informacje dla zarządu przekazywane na bieżąco

WorkTime Expert automatycznie sprawdzi i powiadomi Cię o przekroczeniu czasu lub kosztu realizacji zlecenia.
Możesz ustawić alerty zależne od:

 • czasu pracy, np.: poinformuj mnie gdy czas pracy przekroczy 20 godzin,
 • kosztu pracy: np.: prześlij powiadomienie gdy wyliczony koszt pracy 3.000
 • przychodu: prześlij informację do osób zajmujących się fakturowaniem, że wyliczony przychód przekroczył 5.000 i można wystawić fakturę

Alerty można ustawiać w różnych miejscach WorkTime Expert:

 • dla wszystkich prac Klienta
 • tylko w wybranym projekcie/zleceniu/sprawie
 • do przekroczonego limitu czasu w ryczałtach okresowych i wynagrodzeniach za projekt/sprawę
 • gdy zbliżasz się do limitu wynagrodzenia (cap`u)

Powiadomienia mogą być wysyłane do różnych osób w tym do managerów projektów czy też kierowników zespołów.
Alerty mogą być ustawiane również na "mniej niż" - np. powiadom mnie gdy 25-tego danego miesiąca nie będzie zarejestrowanych 10-ciu godzin pracy.
Powiadomienia pokazywane są w systemie WorkTime Expert i przesyłane w wiadomościach e-mail.

Terminy w Twoim ulubionym kalendarzu

 • synchronizacja Google
 • synchronizacja Outlook

Zadania na liście i na tablicy kanban

Urlopy, zwolnienia, delegacje i praca zdalna

Moduł "Urlopy i zwolnienia" przekazuje informacje niezbędne do wyliczenia utylizacji i realizacji.

Urlopy i zwolnienia

Akceptacja wniosków na 2 poziomach

Kalendarz urlopów i zwolnień

Kalendarz pracy zdalnej i delegacji